CHỈ BIẾT THỞ DÀI

CHỈ BIẾT THỞ DÀI. Tôi đang cố quên nếu có thể, đang ở trong phòng, mấy đứa nhỏ chơi trong phòng thờ. Thấy đứa cháu nội khóc nức nở, chắc bọn nhỏ chơi gì đó không đồng ý với nhau. Tôi vội chạy ra can thiệp. Khi hỏi chị của nó, Sun nói là Moon…