Bàn về chuyện công nhận VNCH bạn “Vũ Công Toại viết: “Nhân dân phần lớn đã quên chuyện thắng thua

Bàn về chuyện công nhận VNCH bạn “Vũ Công Toại viết: “Nhân dân phần lớn đã quên chuyện thắng thua. Có lẽ nghĩ nhiều đến việc thắng thua chính là những người trong bộ máy chính quyền Hà nội và Sài gòn.” Bạn Nguyen Minh Tien viết: “Hòa giải, hòa hợp tốt nhất là đảng chủ động dân chủ hóa đất nước”.Nhưng bạn Ngô Quang Vinh lại viết: “Đừng lạm dụng nhân nghĩa. Sử là sử, là trung thực, là sự thật”. Tôi nghĩ rằng các bạn ấy đang nói về sự hân hoan và thù hận kéo dài đã tìm thấy điểm dừng, chứ không phải nói về chuyện cắm cờ trên Dinh Độc lập. Sử viết chuyện cắm cờ, chuyện xe tăng húc đổ công Dinh Độc lập không ai trách cứ gì.Nhưng nếu viết kiểu: “Đập tan bè lũ tay sai” thì khó tin cái gọi là “Khúc ruột ngàn năm” ở Tây ở Mỹ lắm. Và cũng khó có đô la lắm. Thực ra, nếu các lãnh đạo VNCH dám Bắc tiến vì căm ghét Trung Quốc Liên Xô và quân đội VNCH đủ dũng cảm hy sinh vì nước như quân đội Bắc Việt thì VN bây giờ như Sinh như Hàn rồi chứ đâu như hố rác và ổ cướp thế này! Đáng trách bác Thiệu, bác Kỳ và bác Minh lắm lắm!

Comments 4

  • Càng già càng đồ đốn, càng thể hiện rõ tư tưởng vong nô, tay sai 🙂

    • Chắc bạn nói bác Lú chứ không phải nói tôi. Vì tôi chỉ vỗ tay hưởng ứng và làm nét thêm thái độ mới của các bác ấy thôi!

  • Một bên chỉ nghĩ tới cuộc sống . một bên chỉ nghĩ tới đấu tranh giai cấp . sao cứ phải khổ mãi thế

    • Tụi nó bây giờ đâu có nghĩ đến đấu tranh giai cấp. Chúng nên tơi bời giai câp công nông mà thời tử tế các bậc tiền bối cụ kỵ của chúng đã tôn vinh đưa lên cơ Búa Liềm . Chúng là đám Tư bản đỏ, Tư bản chui, Tư bản hoang dã, Tư bản than hữu, Tư bản tự di…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *