Có thế bạn chưa biết

Có thế bạn chưa biết
Một nghị sĩ Mỹ nói: “Suy cho cùng, mọi phí tổn đều là để giết Việt cộng”. Cái giá để giết mỗi “Việt cộng” được trả cao hơn ở bất cứ nơi nào. Thượng nghị sĩ Vance Harthe nói rằng để giết mỗi “Việt cộng”, Mỹ đã tốn 5 vạn đôla (Sunday Teiegraph, 16-4-1967). Michel Bosquet thì tính rằng Mỹ trả giá 52,500 đôla để giết mỗi “Việt cộng” (Nouvel Observateur, 28-2-1967).
Nếu tính theo tỷ giá thời nay thì mạng các cụ ngày trước có giá tầm khoảng 1 tỷ 144 củ :3 (giá đô thời nay tầm 22k/1US)

Comments 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *