CON QUỶ KHOÁC ÁO THẦY TU

CON QUỶ KHOÁC ÁO THẦY TU !
Là Phật thì phải biết làm Phật sự ! Nghĩa là phải đi giảng giải thuyết pháp để phổ độ cho tất cả chúng sinh giải thoát. Thời mạt pháp, con người vì chứa TÂM SI ( ngu ) quá lớn, nên thường hay nhầm lẫn Ma với Phật. Và vì bởi không có một ông Phật nào, mà suốt đời cứ LÂN LA đi theo chơi với mấy vị Nguyên Thủ, có quyền lực, quyền thế… để xin xỏ… để thực hiện ý đồ tư lợi riêng cho sắc tộc, dân tộc mình, rồi khi thành công, là mình sẽ làm vua, làm chúa. Những nguyên thủ là những con người phàm tục, đáng lẽ ra họ phải cung kính, thỉnh quỳ lạy Phật chứ !? Ai đâu mà có chuyện ngược lại, Phật lại đi xin gặp để cung thỉnh cầu, để đi xin hỏi, xin xỏ …với người phàm tục ! Đây chính là kẻ đã cố nấp bóng trong cửa Từ Bi ( nhà Chùa ) để gạt gẫm người đời qua những bài, những câu, những lời… ĐẠO ĐỨC ( GIẢ ), với mục đích là để hoạt động chính trị ! Hãy nên bước ra khỏi cửa Chùa ngay và làm một nhà chính trị thuần tý, có lẽ vậy thì hay hơn !? Đừng nên ở trong đó mà làm ” Bẩn ” Cửa Phật ! Vì Phật không bao giờ có cách nghĩ, cách làm và cách sống như thế cả !? Người dân Tây Tạng cho ông này là Phật Sống, vì tất cả họ đều là những con người còn phàm tục, nên ở họ vẫn còn chứa cái tâm si ngu TO lớn lắm ! Nhưng đối với người theo đạo Phật Thích Ca chân chánh, thì ông này là một con Ma, con Quỷ khoác áo thầy tu. Ông này bắt chước Cam Địa bên Ấn Độ, nhưng Cam Địa lại là một chính trị gia chính hiệu, đã đấu tranh thực thụ cho độc lập của dân tộc mình và là một người theo Ấn Độ giáo, chứ không phải Phật giáo. Nay có một câu nói, vẫn còn rất hay, rất đúng, mà mọi người nên chú ý ; ” Đừng NGHE những gì người ta NÓI, mà hãy NHÌN kỹ những gì người ta LÀM !”
Nói những lời đạo đức, ai có năng khiếu thì cũng đều nói được cả, thầy tăng còn kết tập thành thơ ca, thành sách, thành kho nữa kìa ! Nếu ” Pháp đâu Tâm đó “, nói HAY mà làm ĐÚNG, thì THẾ GIAN này làm gì có câu “KHẨU PHẬT TÂM XÀ “, có phải vậy không !? Có rất nhiều thầy tăng khuyên người ta hãy làm nhiều việc Thiện, nhưng chính mình không làm được, thì cũng như không !? Mình không làm được, thì người khác sao lại làm được !?
Chỉ có ai ĐÃ Tự Độ được mình thành chánh quả, thành Phật, thì mới có khả năng ĐỘ được người khác. Và cũng chỉ có những ai làm được việc Thiện thì mới có Khả Năng dạy kẻ khác làm được việc Thiện. Đạo Phật là đạo Nhân Quả, thầy sống XẢO TRÁ ( sư hổ mang ) thì làm sao trò sống CHÂN THẬT được !? Thầy tăng tu thành Quỷ Yêu Tinh, thì làm sao Trò lại tu thành Thánh được, phải không !?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *