Làm tình là vui sướng

Làm tình là vui sướng, chiến tranh là đau khổ.
Tại sao người ta thích làm phim về chiến tranh và cấm những phim làm tình?
Nhưng càng cấm nó càng bùng nổ, càng mất đi sự hiểu biết về mặt làm tình mà chỉ nhận thức được cái bề nỗi, cái chiều nông cạn của nó.
Tình dục là thiêng liêng, năng lượng dục là năng lượng, nó sống động và mãnh mẽ, bạn không thể kiềm chế nó, bạn không nên bộc lộ ra hết. Cả hai đều gay đau khổ. Hãy quan sát nó, hãy tận hưởng nó. Vậy nên tình dục cần tình yêu, nhưng tình yêu không cần tình dục, tình dục làm cho tình yêu được thăng hoa.
Tôi nhìn thấy năng lượng dục khắp nơi, nó đang thực sự mất kiểm soát.
Làm sao để chuyển hoá năng lượng dục thành năng lượng yêu thương?
Hãy để nó tự nhiên, hãy chuẩn bị để có những phút giây thăng hoa thực sự.
Tại sao xã hội cứ lên án tình dục?
Tình dục có thể dẫn bạn đến con đường chứng ngộ nhanh nhất, nhanh hơn mọi con đường. Vì trong giây phút thăng hoa bạn sẽ nhận ra chính mình, sẽ thấy được sự giao hoà giữa 2 nguồn năng lượng, mà sự giao hoà đó tạo ra sự sống.
Bất cứ chế độ chính trị hay tôn giáo nào cũng không muốn bạn được tự do, họ chỉ muốn bạn là cổ máy trong hệ thống cai trị của họ.
Tự do chỉ là cái bánh vẽ nếu không có tình yêu và tình yêu chỉ là ảo mộng nếu không có đôi cánh tự do.
Cuộc sống là vui sướng, là tự do. Nó không phải là bể khổ như bạn đã được dạy, và tự do thì chẳng có khuôn khổ nào cả.

Comments 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *