Ơ kìa nhân dân ủng hộ chú # mà :( sao lại nói là “

Ơ kìa nhân dân ủng hộ chú # mà 🙁 sao lại nói là “…ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng.” Thế hoá ra “các bác” đổ điêu cho người làm được việc à?

Comments 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *