Thời chiến tran lạnh

Thời chiến tran lạnh. Các nước tư bản cấm vận các nước cộng sản và các nước cộng sản cũng cấm vận không ban giao với tư bản. Vậy tai sao cộng nô Việt gian lại đổ thừa do Mỹ cấm vận nên không phát triễn được ?
Nếu lý thuyết cộng sản mà đúng, các đảng cộng sản là ưu việt như bọn họ tuyên truyền; thì họ đã có thể tự phát triễn và thậm chí cấm vận ngược lại và làm cho các nước tư bản phải điêu đứng.
Đàng này họ thất bại vì cái giáo điều hoang tưởng, vì bản chất phản khoa học, vô nhân đạo và chống nhân loại của họ.
Biết mình thất bại họ quay ra nhờ vả xin xỏ các nước phát triễn mang tiền đến cho họ tranh nhau vơ vét.
Đồng thời để chạy tội, họ uống ba tất lưởi xảo ngôn để lừa bịp mọi người với luận điệu ” đất nước không phát triễn được vì bị Mỹ cấm vận. ”
Mỹ chỉ cấm vận các nước đồng minh không được làm ăn với các nước thù nghịch với họ. Chứ họ đâu có cấm các nước cộng sản tự làm giàu tự phát triễn.
Các nước cộng sản không những không tự phát triễn được, như lý thuyết mà họ rao bán, mà họ còn tàn phá toàn diện và bất cứ nơi nào mà họ cướp được chính quyền.
Cộng sản muốn đạp đổ mô hình tiến bộ là Tự Do Dân Chủ để thay bằng mô hình cộng sản mà họ cho là ưu việt hơn. Nhưng khi thất bại thì họ lại quay ra đổ thừa rằng họ thất bại là vì những kẻ mà họ cho là xấu hơn và muốn tiêu diệt, đã không giúp đở họ.
Có nực cười hay không với lối ngụy biện xảo trá của họ ?
Nói cách khác là đất nước Việt bị tàn phá, bị nhấn chịm xuống vũng lầy của đói nghèo lạt hậu. Người dân bị dìm xuống bùn đen, xã hội bị tụt dốc tới băng hoại; tất cả đều là do đảng cộng sản Việt Nam mà ra. Nguyên nhân gần và là nguyên nhân chính của thảm trạng Việt Nam hiện nay.
Đừng đổ thừa ai khác, chính đảng cộng sản các người là thủ phạm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *