Tiếp vụ Minh Béo

Tiếp vụ Minh Béo, bật vỡ a lô Dì ngài anh Bương An HOÀNG TRUNG TƯỚNG lừng danh.
Ý của anh bương Dì ngài là Minh béo được quyền kiếm sống, vì anh ko phạm tội trên đất VN, về Lý, ảnh ko có vấn đề gì.
Tôi xin trình bày với các anh chị về Luật, tất nhiên luật VN, chúng ta xem 1 thông tư :
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 04/2014/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014
THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA..
tôi xin trích văn bản này áp dụng với doanh nghiệp của anh Minh Béo :
2. Văn bản này áp dụng đối với:
a) ….
b) Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục.
Hết trích.
như vậy thông tư này có hiệu lực với trung tâm dạy vũ kịch của anh Minh béo.
Giờ chúng ta tiếp tục đọc phần giáo viên :
Điều 5. Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên
1……
2. Có PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TỐT. không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
3….
hết trích.
Như vậy, chiếu theo thông tư này, anh Minh BÉO không đủ tư cách làm giáo viên hay huấn luyện viên, vì anh có vấn đề về PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, tôi không cho rằng 1 người đã bị tù và trục xuất từ Mĩ về tội ấu dâm là người có phẩm chất đạo đức tốt, quá khứ ảnh nói lên điều này.
Vậy chiếu theo thông tư này, anh Minh Béo không được dạy, nhất là trẻ 16 tuổi.
Anh Minh Béo có thể kiếm sống bằng mọi nghề, nhưng rất tiếc, không phải nghề giáo viên hay huấn luyện viên. Luật không cho phép.
( bài biên sử dụng tham luận của anh Trinh Phuong An, tiến sĩ về tình dục học, thành viên trại súc lừng danh)

Comments 14

 • Quan trọng là việc đánh giá “phẩm chất đạo đức” của a Minh trong việc giảng dạy thôi, nhẽ xong bài này ảnh rút vào trong làm quản lý cho xong chuyện

 • GS Pín mà thắng kèo này, thàng Minh béo không mở được lớp thì xứng đáng thưởng nhà lắm

 • ảnh MB khả năng ko được dạy, zưng ảnh làm boss thì chả đéo vấn đề gì

 • làm boss, rồi ảnh sẽ lâu lâu rảnh thì giảng vài bài, cũng đéo ai bắt bẻ gì

 • giáo sư nhầm, những người từng bị Mỹ cầm tù luôn là những tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

 • Cô nhầm chứ. Đạo Đức cách mạng # phẩm chất đạo Đức :v

 • 2. Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động bao gồm:
  a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
  b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;
  c) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

 • Có thể ko ai bắt bẻ nhưng vẫn là vi phạm pháp luật.

 • Quản lý cũng không được vì vẫn có cơ hội phạm tội. Bao nhiêu ông hiệu trưởng bị tố xàm sỡ học sinh đó. Minh béo phải tránh xa trẻ vị thành niên như ở Mẽo, nói gì nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *