Về việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của NĐT

Về việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của NĐT, kết luận của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh nêu theo quy định, NĐT được phép chuyển nhượng góp vốn trong liên danh cho NĐT khác khi đã góp đủ vốn theo cam kết hợp đồng. Tuy nhiên, các NĐT trong liên danh đã chuyển nhượng góp vốn khi chưa góp đủ vốn theo tiến độ.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra tiến độ góp vốn điều lệ của các NĐT vào doanh nghiệp dự án không đúng theo quy định. Ngoài ra, các đợt giải ngân cho vay đều chậm hơn tiến độ cam kết. Việc huy động vốn vay của công ty để thực hiện dự án không đúng cam kết tại hợp đồng BOT.
Mặt khác, kết quả kiểm tra dự toán, một số nội dung lập phê duyệt không đúng chế độ hiện hành tổng giá trị là trên 50 tỉ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *