1

1. Khôi phục hình ảnh cho bạn founder của kênh dạy tiếng Anh trên mạng Elight sau sự cố bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu.
2. Công ty bạn đã mua lại 1 khu đất để xây chung cư nhưng “tiếng” của khu này là trộm cắp, ma tuý, tội phạm nhiều. Bạn sẽ làm những hành động gì để “tẩy rửa” hình ảnh này?
3. Vận động để các cơ quan quản lý đưa ra những chính sách cho phép taxi truyền thống cạnh tranh bình đẳng với Grab và Uber.
4. Vận động để phong tục hút điếu cày được công nhận là một di sản văn hoá phi vật thể.
4 bài tập thực hành chữ R (reputation management) và G (Government lobby) trong bộ PR MECGRIS
Cố gắng để mỗi ngày đến trường là một niềm vui.
#Elite_PR_School