<3 MIỄN SAO

<3 MIỄN SAO... Giàu cũng được, nghèo cũng được, Miễn sao lo lắng chở che cho nhau là được... Đẹp cũng được, xấu cũng được, Miễn sao tính tình hiền lành tử tế là được... Xe đẹp cũng được, xấu cũng được, Miễn sao đưa nhau đi khắp nơi, luôn bên cạnh nhau là được... Điện thoại đẹp cũng được, cục gạch cũng được, Miễn sao trong lúc cần nhất không tắt máy hoặc lờ đi là được... Yêu nhiều hơn người trước kia cũng được, hay yêu ít hơn cũng được, Miễn sao hiện tại yêu và sẽ yêu lâu dài là được... Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng được, Miễn sao biết cùng nhau vượt qua và hạnh phúc là được... ----------st---------------