9 CÂU HỎI

9 CÂU HỎI
1. Các văn thi sỹ Thạch Lam, Hoàng Đạo, Nguyễn Nhược Pháp, Hàn Mặc Tử, Nhất Linh, Khái Hưng, Lê Văn Trương, sinh và mất ngày nào?
2. Kịch bản và truyện ngắn nào là cuối cùng của Khái Hưng?
3. Hiện ai là dịch giả có thể coi là trung thành của văn hào Léo Tolstoi ở Việt Nam?
4. Ngoài bộ sách phê bình “Nhà Văn Hiện Đại” Vũ Ngọc Phan còn những tác phẩm nào? Vợ ông, một nữ thi sỹ, là ai?
5. Khái lược tiểu sử Chế Lan Viên?
6. Lưu Trọng Lư có mấy “nàng thơ”? Thi nghiệp họ Lưu gồm những gì?
7. Bốn câu thơ sau đây rút ở bài nào?
“Ai bảo em là giai nhân
Cho lệ tràn đêm Xuân
Cho tình tràn trước ngõ
Cho mộng tràn gối chăn?”
8. Nghiệp văn của Khổng Dương và Vũ Anh Khanh gồm những gì?
9. Nhà văn Việt Nam nào sống bao trùm cả năm thế hệ văn học quốc ngữ?
ĐỖ THIÊN THƯ st. (bút hiệu của Dịch giả VŨ ANH TUẤN
9 CÂU TRẢ LỜI SẼ ĐƯỢC ĐĂNG LÊN VÀO TRƯA MAI