Alexander De Rhode người tạo ra chữ Quốc Ngữ Việt Nam

Alexander De Rhode người tạo ra chữ Quốc Ngữ Việt Nam. Ông là người đã giúp cho dân tộc Việt Nam có được một bảng chữ cái với các thanh sắc uyển chuyển nhẹ nhàng, nhằm để ghi lại và diễn đạt tiếng mẹ Việt Nam. Ông là người đã có công hoàn thiện bản chữ cái cũng như xuất bản những quyển tự điển Việt -Bồ- La tinh đầu tiên cho người Việt Nam từ những năm 1651.
Hơn 90 triệu người con nước Việt trên khắp 5 châu sẽ Mãi Mãi không bao giờ quên ơn ông. Người đã có công vĩ đại trong việc chấm dứt 1000 năm tăm tối, 1000 năm khốn khó khi những người Việt phải đi mượn chữ Tàu ghi lại tiếng Việt.
Viết để đây không nói gì để người Việt mình nghĩ về mình 🙁

Comments 2

  • Ông chỉ là người góp công lớn thôi anh, hong phải là người tạo ra chữ quốc ngữ. Anh search ra nhiều thông tin vụ này lắm.

    • Nói thiệt nhiều ACE ở đây chắc chắn không biết tiếng Việt mà mình đọc dùng do ai tạo ra. Có chăng là nhờ Google 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *