Ba phát

Ba phát
Tôi mở cửa phòng được một tẹo, thằng cháu xông vào, giọng rất hứng khởi:
– Chú ạ, tối qua, cháu làm ba phát nhé.
Bọn trẻ hay vào phòng tôi khoe đủ thứ chuyện, tôi thì chịu khó lắng nghe. Thằng cháu lại tiếp:
– Khoái, giờ cháu còn khoái.
Tôi nghe đã thấy thú. Thấy nó định trình bày, tôi vội vàng:
– Từ từ đã, để tao pha ấm trà đã.
Tôi vốn thích nghe chuyện của chúng, khi thưởng thức trà, đầu óc tỉnh táo. Pha và rót trà xong, nghe thằng cháu:
– Tối qua cháu nổ ba phát nhé. Con vợ cháu…
Tôi tưởng nó kể về người tình của nó. Thằng này lắm người tình lắm. Nghe nó bảo về vợ, ông chú nghe hơi vô duyên. Đang nghĩ vậy, thằng cháu tiếp luôn:
– Chú ạ. Phát thứ nhất, con vợ cháu bảo chưa chuyển lương, cháu giơ thẳng điện thoại vào mặt nó, giờ phút số tiền chuyển rõ ràng, nó cứng họng. Phát thứ hai cháu táng tiếp…
Giời ơi, tưởng phát gì. Tôi nghĩ bụng, vợ chồng tao già cả thế, tối qua còn gấp đôi số phát kiểu như vợ chồng mày. Hôm qua bà vợ già của tôi còn gào lên, nghe phát chán! Mẹ ta còn gào lên dọa bỏ tôi, tôi đáp lại:
– Bỏ đi.
Có cho ăn kẹo, bố dám. Già như vậy, đếch lấy được chồng nữa, trừ ông Sáu tấm.