Bạn tôi nói chúng tôi đang ngồi ở nơi có tầm nhìn đẹp nhất ở Tokyo

Bạn tôi nói chúng tôi đang ngồi ở nơi có tầm nhìn đẹp nhất ở Tokyo… Một chuyện vừa update sau phần phát biểu: Giám đốc Âm nhạc Lễ hội Việt Nam tại Nhật anh Take Aki là người bạn thân với tôi vừa nhắc lại câu chuyện chúng tôi đã lên kế hoạch mời Bức Tường tham gia Lễ hội năm nay theo một dự án xã hội hoá, tháng 2/2016 liên hệ vẫn nhắc nhau, nhưng câu chuyện tháng 3 vừa rồi đã làm tan nát ko chỉ những trái tim mà cả những những kế hoạch lâu dài. An ủi cho Rock Việt, năm nay Lễ hội có Tuấn Khanh Microwave. Cũng nên tự nhắc mình trong đời có những thứ tưởng trong tầm tay bỗng vĩnh viễn vụt mất. Lẽ ra tôi đã ngồi với anh Trần Lập và Trần Tuấn Hùng tại đây đêm nay!