Bia là một dạng biến thể của rượu ( vật bất tịnh )

Bia là một dạng biến thể của rượu ( vật bất tịnh ), khi uống vào thì say và làm cho trí óc mất sáng suốt, mất tỉnh táo. Thiền mà uống Bia thì cũng giống như Thiền mà uống Rượu vậy ! Đúng là mạt pháp, yêu tinh đã xuất hiện và đã đang dạy cho con người cái thứ ” thiền ” quái quỷ !?
Phật nói ở trong kinh ; Rượu ( bia ) là vật ” bất tịnh “. Ngày nay VN là nước tiêu thụ bia ( rượu ) đứng hàng đầu trên thế giới, cán bộ, thanh thiếu niên uống bia ( rượu ) thành thói quen như nước lã… Tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội như hiếp dâm, cướp của, giết người.., cùng với bạo lực gia đình…tạo thành án…ngày càng tăng mạnh là do bị ” loạn thần ” bởi bia ( rượu ) gây ra.
Nó là vật bất tịnh, khi sử dụng vào thì sẽ bị loạn thần…Như vậy, uống bia rượu thì làm sao mà Thiền để giữ cho được chánh niệm !? Kẻ nào đã tạo ra cái phong trào này, đó chính là bọn ” tà ma ” và người viết ra cái bài báo này cũng là kẻ ” ngu si “, chẳng biết gì !?
Ai thiền mà giữ được chánh niệm thì sẽ chứng đắc ” thiền ” ( từ sơ, tới nhị, tam, tứ thiền ), còn thiền của đạo Phật thì chứng chánh quả, giải thoát ! Mấy ông đại đức, thượng tọa, hòa thượng …gì gì kia hay kể luôn mấy ông nhà thơ, nhà văn nói pháp viết sách ra thành kho, thành thư viện…gì gì luôn kia, đã đang hành Thiền nhưng mà vẫn chưa giữ được ” chánh niệm ” ! Một số đông khi chết còn vào ” địa ngục “, thì chẳng lẽ đám phàm tục này…uống bia ( rượu ) rồi luyện yoga ( thiền ) lại giữ được chánh niệm ??? Hỡi thế gian tam độc ( tham, sân, si…), lại có chuyện như thế này sao ???