CHÂN LÝ LÀ HÀNH ĐỘNG

CHÂN LÝ LÀ HÀNH ĐỘNG
Một người nói người khác nghe khác với một người nói người khác không nghe nằm ở chỗ “hành động”.
# Người hành động là người sẵn sàng dấn thân vào, ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ của trái tim, cho dù nói dở người nghe cũng cảm nhận. Còn người không hành động là người chỉ nghe người khác nói rồi tường thuật lại y như mình đã trải nghiệm rồi, vì vậy cho dù có nói hay cỡ nào cũng không thể cảm nhận được.
# Chân lý chỉ có thể cảm nhận, không thể dạy hoặc diễn tả bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Đó là lý do hai người học cùng thầy, một thì thành danh, một thì thảm hại.
See Translation