chuyện mẹ tớ bảo : đừng tin đàn bà

chuyện mẹ tớ bảo : đừng tin đàn bà.
sáng nay loạng quạng để đâu mất vé, chả nhớ ra sân bay thì terminal nào.
xuống lobby thấy áo xanh VNA, mừng quá chạy lại hỏi :
làm ơn a hỏi VNA nhà mình bay terminal mấy em nhỉ ?
hai bạn lúng túng, 1 bạn già hơn bảo : terminal 2 anh
mừng quá, cảm ơn chạy ra xe bus.
ra đến nơi thấy khác khác, vào hỏi thì hoá ra terminal 1.
lại nhớ mẹ tớ dặn.
ps : trông mặt ngu ngu lắm không ??
mà bị thế
ps : Quyen Vuong