Có câu chuyện kể rằng một người cha cho 10 người con mỗi người 100 quan tiền để kinh doanh và sau 1 năm thì chỉ 1 người con kiếm được thêm 200 quan còn 9 người kia người thì sạch túi người thì lâm vào cảnh nợ nần

Có câu chuyện kể rằng một người cha cho 10 người con mỗi người 100 quan tiền để kinh doanh và sau 1 năm thì chỉ 1 người con kiếm được thêm 200 quan còn 9 người kia người thì sạch túi người thì lâm vào cảnh nợ nần. Kinh doanh không dễ phải có chữ duyên và những yếu tố khác kèm theo…
Trong kinh doanh cần phải có 6 chữ T: Thông tin – Tài Năng – Tâm – Tín – Tiền – Tình.
Trong quản trị nhân viên thì: Mắt tinh – Tai Thính – Chân năng động – Vòng tay rộng mở – Miệng nở nụ cười tươi.