Có người hỏi sao mình gần 50 rồi mà mình vẫn trẻ đẹp thế

Có người hỏi sao mình gần 50 rồi mà mình vẫn trẻ đẹp thế!
Đây nhé: lý do đây!
Mình đi quay Loa Phường mà cười vui trẻ ra bao tuổi…
Và niềm vui của mọi người cũng là niềm vui của bọn tớ ! Nhớ ủng hộ nhé !