Có những niềm tin thật sự ngây ngô như đưa lên một bức hình rồi bảo : Nếu không viết Amen hay không viết chữ R

Có những niềm tin thật sự ngây ngô như đưa lên một bức hình rồi bảo : Nếu không viết Amen hay không viết chữ R, L…. thì không may mắn và gặp tai họa thì thấy quá nhiều người comment theo yêu cầu của Add.
Nhiều sự dối trá và hù dọa thì lắm người sợ và làm theo để hy vọng mình gặp điều may mắn.
Lời tâm tình của mình gởi anh chị em mà mình coi là bạn như thế này.
Đừng sợ kẻ giết thân xác này vì bụi đất sẽ trở về bụi đất.
Đây là Lời Của Chúa hãy đọc và suy nghĩ nha .Thân ái.
Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.
Ma-thi-ơ 10:28 VB1926