Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”

Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”. Đây là một chân lý hoàn toàn chính xác ở mọi thời điểm.
Chứng minh: Trước năm 1945, hồ chí minh đã dụ dỗ các đảng phái tham gia mặt trận việt minh nhưng sau khi thành công thì chính tay hồ chí minh đã ra lệnh trừ khử các đảng phái chính trị đã tham gia cách mạng cùng với hắn. Lịch sử của Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng là một minh chứng hùng hồn cho điều này.
Bây giờ hậu duệ của tên hồ chí minh là võ văn thưởng cũng hô hào những người đối lập “đối thoại”. Có nên “đối thoại” không? Hãy tin lời Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và hãy nhìn những hành động của tên súc vật hồ chí minh.