#CRMdevelopment

#CRMdevelopment
Khi bạn nắm chắc các quy luật về CRM (Quản trị quan hệ khách hàng) thì chắc chắn rằng bạn có thể “sống sót” và có nền tảng để phát triển. Vì cho dù doanh nghiệp của bạn to hay nhỏ thì KHÁCH HÀNG vẫn là “TRÁI TIM” của Doanh nghiệp, khi trái tim ngừng đập mọi bộ phận khác cũng tê liệt.
Và cái bạn cần nhất là tư duy về CRM chứ không phải phần mềm CRM. Khi bạn có tư duy về CRM, bạn sẽ có chiến lược để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ, lúc này bạn cần có công cụ để thực hiện các công việc liên quan đến chiến lược – bạn mua phần mềm CRM.
Phần mềm CRM cần được thiết kế bởi những người có chuyên môn về việc làm thế nào để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ. Dựa trên bản “thiết kế” các Kỹ sư lập trình mới PHÁT TRIỂN thành cái phần mềm. Và ở đây nhấn mạnh lại từ “PHÁT TRIỂN” là do phải ứng dụng giải pháp kỹ thuật sao cho khi các ĐỜI marketing thay đổi (1.0, 2.0. 3.0) thì phần mềm vẫn phát triển theo được.
_______________________________
Hiện đại, quan điểm đơn giản nhưng không bỏ qua việc giải quyết vấn đề phức tạp trong nghiệp vụ thực tế. Đó là tư tưởng xuyên suốt trong CRM của Navicore