cứ nói luật Nhân

cứ nói luật Nhân – Quả xa xôi đâu không biết nhưng em thì thấy rất gần;
kiểu đi làm mà bùng không làm tiếp thì kiểu gì cũng có ngày bị sếp ông chủ đì cho phải tuyển người thay thế 🙁 🙁 🙁
túm lại là đang rất rất cần 5 vị trí cho 2 công ty làm việc tại HN – đi công tác thì nhiều nơi khác nhau:
1. Công ty chuyên xây dựng Resort – Khu nghỉ dưỡng cần:
– Tổng Giám đốc: 1 ông (vị trí này không tuyển bà :D)
– Kế toán trưởng: 1 ông (ưu tiên ông nhưng nếu bà mà rắn thì cũng ok)
– Giám đốc Nhân sự: 1 bà hoặc ông
– Giám đốc Marketing: 1 ông hoặc bà
2. Công ty Kinh doanh thiết bị Y tế
– Giám đốc điều hành: 1 ông hoặc bà
Tất cả những vị trí này đều là vị trí chủ chốt nên chỉ tuyển những người đã có kinh nghiệm – mà đã có kinh nghiệm thì chắc chắn không cần hỏi em bản JD đâu nhể. Cứ nói với em là LÀM ĐƯỢC, rồi chúng ta sẽ deal lương và thu nhập, nhể 😉
Ứng cử đi – giới thiệu giúp em đi làng nước ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii không thì các ông ấy giết emmmmmmmmmmmmmm