Cùng trong thời gian diễn ra cuộc đối thọi không được công khai tại Hà Nội:

Cùng trong thời gian diễn ra cuộc đối thọi không được công khai tại Hà Nội:
Tại Nghệ An, chúng tôi (Linh mục Jb Nguyễn Đình Thục, Hoàng Hảo em trai Hoàng Bình, Minh Hạnh, tôi cùng bà con..) cũng đã tự tổ chức một cuộc họp cực kỳ tối mật tại địa phận giáo xứ Phú Yên (Quỳnh Lưu), do Linh mục Anthony Đặng Hữu Nam làm quản xứ.
Tại cuộc họp, chúng tôi đã vô cùng nhất trí cao và đã đưa ra được luận cương 8 điểm như sau, sau khi cuộc họp kết thúc:
1. Cây me của Giáo xứ Phú Yên cho chất lượng trái tuyệt vời, cần 1 buổi để ăn được hết 1/4 quả;
2. Cây me này từ nay trở thành tài sản chung và là điểm đến quen thuộc của anh chị em yêu công lý và hoà bình, của những người đấu tranh vì nhân quyền cho đất nước cùng bà con yêu mến khác.
Còn 6 điểm nữa chúng tôi chưa kịp nghĩ ra, đợi khi nào chúng tôi họp tiếp ở dưới gốc me này nghĩ ra xong sẽ lại công bố tiếp.
Nay, chúng tôi xin công bố trước 2 điểm đặng thông cáo rộng rãi cho báo chí được biết về cuộc họp tối mật kích thích vị giác này.
Nghệ An, May/22/2017.