Cuộc đời có chữ Có và chữ Không

Cuộc đời có chữ Có và chữ Không. Vì muốn Có thì phải làm phải đi theo.
Chữ Không thì nghe lướt qua ins mình ghét thể loại yêu bản thân hơn người yêu nhưng Lạng lách câu nói mà câu nói đó chứng tỏ họ không qua nổi cái vòng tròn tự họ vẽ ra. Yêu mình thì yêu ai được nữa.
Và ghét hơn nữa là loại quân cờ. Họ bảo viết một câu rất khốn nạn trong cái trang mà nhiều người quen đọc. Rồi tương kế tựu kế. Khi kẻ khác muốn có cầu đi qua sông. Rồi nó đánh sập cầu còn người đi trên cầu rơi xuống nước. Khi lên bờ thì thấy cái câu khốn nạn đó lại càng thêm tức giận.
Không cần biết chính ta là ai là gì đừng để ai đặt lời gì vào mồm ta mà ta phải nói theo. Ta biết người bảo ta nói theo, nói hộ họ thì người đó nhận tiền của ai mà giàu có, quyền lực, hay biết họ tốt với hết mọi người hay không.
Một lời nói cố ý gài vào thì chỉ làm cuộc đời này thêm một mớ hỗn độn thổ tả.
Mình nói như khi lượn qua INS nên thấy yêu ghét là nói yêu ghét. Đừng ai nghĩ là máy móc ai nhé. Tính tôi bao đồng thì nói trong mỗi Face thôi.
☝️⭐️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️