CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP

CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP !
(Mẫu chuyện…rất ngắn )
Một ông tỉ tê bên li cafe :
-Gía như đừng có in tơ nét (Internet )…
Sao lại ước như vậy ?
-Có nó thì sinh ra thằng gu-gô (Google ),Gu gô sinh ra phây ce but (facebook),ra Yu-tu -bi (Youtube ), da lo (zalo) và bao nhiêu cái mạng xã hội nhì nhằng khác.
-Có thì kiến thức con người được mở mang, người với người giao lưu với nhau, thế giới trong tầm tay. Văn minh chớ sao ?
-Không có ba cái đó, tôi cứ hàng quí đi nghe cấp trên nói chuyện thời sự,tâm hồn tôi trinh bạch, tư tưởng lập trường của tôi nhất quán không dao động và tôi thấy…
-thấy sao ?
-Cuộc đời vẫn đẹp !