“đắc nhân tâm không đơn thuần là cách cư xử chỉ để được lòng người

“đắc nhân tâm không đơn thuần là cách cư xử chỉ để được lòng người. đó là một trong những nhận thức hình thành nhân cách con người theo những chuẩn giá trị được đa số đồng ý và chia sẻ. trong cuộc sống, đắc nhân tâm thể hiện qua sự quan tâm, tôn trọng những người quanh ta và xã hội mình đang sống. trong kinh doanh, nó thể hiện sự công bằng (fairness) và tư duy cùng thắng (win-win). trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội qua sự đóng góp của bản thân từng con người và doanh nghiệp, hiểu theo “đắc nhân tâm”, sẽ không còn là sự “cố gắng làm hài lòng” hoặc “ban phát” mà chính là thước đo nhân cách, là bổn phận và trách nhiệm của những người quản lý và doanh nghiệp đó”.
See Translation