Đại gia ở xứ ta phần lớn là đại gia mậu dịch

Đại gia ở xứ ta phần lớn là đại gia mậu dịch, sân sau của các quan,lấy tiền ngân sách hoặc tiền Tàu rồi thổi dần lên thành bong bóng thương hiệu đại gia này nọ. “Đại gia” này có số má gì về chiến lược phát triển QG mà đề xuất chuyện lấy tiền của Tàu xây sân bay khủng? Chắc là sau lưng có thằng quan chức tay sai Tàu nào đó thiết kế rồi đưa “bóng” cho tay này ném ra sân. Nếu cái dây tay sai Tàu làm chủ vụ này, thì mai sau sân bay Long Thành có vấn đề gì về an ninh thì cứ túm cổ tay này và đám quan chức sau lưng nó mà trị tội.