Đến một thời điểm nhất định

Đến một thời điểm nhất định,
Người ta thích ngồi hết lại với nhau để cùng bàn cách mang tiền của người này cho ngủ với tiền của người kia để tiền lại tiếp tục lại đẻ ra tiền.
Chứ không còn những chuyện hơn thua, bon chen, tranh luận, ích kỷ, đấu đá, cạnh tranh, thích thể hiện về chuyên môn, kỹ thuật như hồi còn trẻ người non dạ nữa.
Bởi trong cuộc sống này cứ ai có tiền, hoặc có rất nhiều tiền thì nói gì cũng đúng và ai cũng phải ngả mũ kính nể.
Nên nếu ai đó có thể mang lại cho mình rất nhiều tiền thì đôi khi chấp nhận thua thiệt, nhún nhường một chút cũng không sao.
Đừng để:
“Cái tôi vĩ đại làm hại cuộc đời tôi”.
Còn trẻ thì cái tôi cao lắm, lúc nào cũng thích ganh đua, hiếu thắng, bon chen, bất chấp và sẵn sàng đạp đổ tất cả chỉ vì tự ái và muốn mình là nhất, là duy nhất.
Khi kinh nghiệm sống nhiều hơn rồi thì sẽ thấy tiền bạc, giàu sang, hạnh phúc, quan hệ, nhận thức, tư duy, hiểu biết mới là quan trọng.
Thế nên, chẳng việc gì phải đua chen hay thể hiện mình thêm nữa. Thích thì cứ mang tiền ra cho nó ngủ với nhau đẻ ra tiền rồi chia nhau win – win còn sướng hơn.
Ai thích mang tiền qua ngủ với mình không?
Think Different.