Đi trốn để tập trung viết sách mới vì nợ bản thảo đã quá lâu

Đi trốn để tập trung viết sách mới vì nợ bản thảo đã quá lâu, nhà xuất bản càng hỏi càng không có chỗ để chui vào đâu nữa.
Muốn viết cái gì đó cho ra viết và viết những thứ tử tế. Vì vậy không dùng facebook trong khoảng thời gian có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nửa năm hoặc hơn. Mesenger sẽ xoá, vì vậy vui lòng không làm phiền nếu không cần thiết. Chức năng comment công khai cũng sẽ tạm khoá. Trừ các bài viết quảng cáo còn lại sẽ không sử dụng facebook với mục đích khác.
Mọi công việc vẫn tiếp diễn bình thường, không bị gián đoạn, vui lòng làm việc, giao dịch qua email.
Liên lạc gấp cho công việc bằng số điện thoại có đuôi 678869 đính kèm ở email.
Status này thay cho thông báo.
Thân mến.
Hẹn ngày trở lại.

Nhật Linh.