[Dzoey love you this much]

[Dzoey love you this much]
Dạo này suốt ngày hát
“Wise man says only fools rush in
But I cant help falling in love with you”
Nếu nói là yêu ngu,thì m đúng là ngu nặng và cũng ko có ý định làm người khôn,khôn mệt lắm!!!
Khi nào hết thích ngu thì tự tỉnh thôi,sống có mấy chục năm mà cái gì cung fai tính thì vỡ mất não quả nho của mình,tốt nhất tim thấy thình thịch vì ai thì cứ kcm cho nó thịch
Ps:sgn một ngày mát như mùa thu Hanoi và e ngồi vẽ áo chơi
Yêu thương thì sẽ dc đáp lại yêu thương ,nhất định thế!
See Translation