Faceawards 2017

Faceawards 2017
Đã có link bình chọn
Mọi người bình chọn cho Do Thi Hong Hạnh, số phiếu bầu chọn 3 nhé, vì mỗi người có tối đa 3 phiếu bầu 1 ngày, ngày nào mọi ngừoi cũng dậy sớm oánh răng rửa mặt xong rồi bình chọn 3 phiếu cho Hạnh rồi hãy ăn sáng nhoé . 😀
Bình chọn link của btc như bên dưới, mọi ngừoi share và kêu gọi bạn bè bình chọn hàng ngày cho mìn nhé, chạy đua từ hôm nay 25/5 đến 31/ là hết, có gần 1 tuần tập trung bình chọn cho Hạnh trước ăn sáng thôi mà, còn trưa và tối thi kêu gọi bạn bè bình chọn thêm cho Hạnh thôi ấy mà, hihi
https://faceawards.nyxcosmetics.vn/challenges.
Link day ca nha nay.
Bước 1: moi nguoi chọn thí sinh Do Thi Hong Hanh.
Bước 2: Đăng nhập Facebook
Bước 3: chọn Do Thi Hong Hanh, Chọn luôn 3 phiếu bầu
Bươc 4: Ấn nút Bình Chọn. Hihi. Xong rồi.
Sáng nào cả nhà cũng làm thế nhé,chạy đua từ hôm nay 25/5 đên 12:00 đêm 29/5 cả nhà a hihi. Thank uuuuuu
❤️Link Bình chọn
https://faceawards.nyxcosmetics.vn/challenges
❤️Video tác phẩm Medusa của Hồng Hạnh – FaceAwards Việt Nam 2017 – Hollywood obsession