Hai năm trước

Hai năm trước, DƯA HẤU là một từ nóng… cả xã hội phát rồ lên vì việc dưa thu hoạch không tiêu thụ được, khắp nẻo đường kìn kĩn những bãi dưa đổ đống ra vỉa hè với cái mác ” Mua để ủng hộ người nông dân trồng dưa ”
Và giờ, hôm nay, vẫn cái điệp khúc ” Ủng hộ người trồng dưa “… vẫn là những lời hô hào ủng hộ, là những trò móc túi người tiêu dùng dưới vỏ bọc ” Từ thiện ” của những kẻ cơ hội !
Sản phẩm làm ra, giá rẻ mạt mà không tiêu thụ được, nó đơn giản chỉ là vấn đề Chất lượng !!!