Hãy đừng chi phối bởi khái niệm đúng sai: Trong quá trình sống chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều điều liên quan tới cái này

Hãy đừng chi phối bởi khái niệm đúng sai: Trong quá trình sống chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều điều liên quan tới cái này. Nhưng hãy nhớ: Đúng – Sai là do góc nhìn của bạn.
Và kể cả trên thế giới này: Đúng – Sai cũng phụ thuộc vào đám đông và vào những nhóm người Thế Lực – những người luôn muốn biến bạn thành Sai – để lái bạn theo lợi ích của họ.
Chỉ có cách là: Hãy sống lương thiện! Và yêu thương gia đình. Vì khi bạn bị “Đúng – Sai” xoay vần, chỉ có một nơi để về để làm lại mọi thứ: đó là gia đình là những người sống chết gắn bó với bạn
Tớ thì nghĩ rằng những người đi bên mình , tin mình . Thì tớ sống chết thực hiện bằng được mục tiêu , hạnh phúc là khi nhìn những người bên bạn hạnh phúc