HẾT GẠO

HẾT GẠO.
Mang ít chữ đổi dăm cân gạo
Cả ngày trời anh tạo vần mây
Trời xanh ngoảnh mặt nghiêng tây
Làm mưa rơi xuống khóc đầy thơ trôi .
Hừng đông trốn vợ rồi, ta viết
Chỉ dăm câu tha thiết , đã đời
Chất ghiền thẩm thấu gọi mời
Ngày vui nắng mới nụ cười tươi hơn.
Rồi cắc củm sướng rơn đồng bạc
Vợ hỏi cày biếng nhác phải không?
Hèn chi mặt phỗng lông bông
Anh làm ruộng đó mà trông núi gì?
Câu thơ đã thầm thì gần tỏ
Vợ yêu tôi bỏ nhỏ câu gào:
“Anh ui phải tính làm sao!
Nhà ta chẳng có gạo nào nấu cơm?
Con họa tí chút cho vui, chúc chú Trần Quế Lâm ngày cuối tuần vui vẻ.