Hiện nay tớ 61 ký

Hiện nay tớ 61 ký. 1,58 m Muốn giảm xuống còn 54 ký.
Sáng đi bơi 1 h tối tập yoga tại nhà 50 p
Tối chạy bộ với máy chạy bộ đa năng tại nhà khoảng 45 phút
Thanh lọc cơ thể bằng nước muối.. ớt ngọt … nước mía .. nước chanh … mà vẫn phệ !
Ăn ít , ngủ ít .. thề mà tài …. hễ sểnh là tăng cân mới đểu chứ, ai có cách j đặc trị mỡ thừa V2 hiệu quả tớ làm chuột bạch xong mà kềt quả như ý tớ hưa sẽ quảng cáo free cho cơ sở ấy cả năm luôn .
Ai có nỗi thống khổ như ta không nhờ ?
….
Cái mẹt nhà cháu đới mà ứ dám tự xướng khoe V2 đâu ý‍♀️