Hồ Quý Ly

Hồ Quý Ly
Tối qua (26/5/2017) vợ chồng đi Nhà Hát Lớn xem vở tuồng Hồ Quý Ly của cố tác giả Xuân Yến (thân phụ của nhà báo Nguyễn Xuân Dần làm việc tại VOV).
Một vở tuồng lịch sử rất thành công, xem hiểu thêm về nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly dưới góc nhìn của cố tác giả.
Thời kỳ ấy đất nước như ngàn cân treo sợ tóc, đoạn vua Trần than vãn với các vương thân, cảm tưởng như vướng vất ngày nay các nhóm lợi ích. Nước chìm, thì họ cũng chìm và nào họ có nghĩ đâu đến giang sơn, xã tắc.
Lùi sâu, việc nhìn nhận nhân vật lịch sử sẽ khách quan, bình tâm hơn. Hồ Quy Ly, sự nghiệp,cuộc đờicủa ông và cả đất nước Việt giai đoạn đó đau thương, chiến tranh loạn lạc, giặc Nam, giặc bắc nhòm ngó, đe dọa trong nước thì các vương hầu, nếu không có một ngọn cờ, một quyết sách, thì tan tác. Chỉ tiếc rằng… Lại ngẫm về thời thế và bi kịch của cha con ông!
Xin cảm ơn tác giả!