Hồi xưa chẳng muốn đổi giọng tẹo nào

Hồi xưa chẳng muốn đổi giọng tẹo nào
Nay lại thấy hay hay khi chuyển giọng
Việt Nam có ba miền Bắc – Trung – Nam, đến mỗi miền sử dụng giọng của địa phương đó cũng thú vị lắm.
Thích câu nói này của Nelson Mandela ” Nếu bạn nói chuyện với một người bằng thứ tiếng anh ta hiểu, những điều đó sẽ được ghi nhớ bằng đầu. Nếu bạn nói chuyện bằng ngôn ngữ của anh ta, những điều đó sẽ khắc sâu vào tim.”