Hơn nhau là ở cái trí

Hơn nhau là ở cái trí
Cái trí mà kém cái túi cũng không
Hơn nhau là ở cái nghĩa
Một người tri kỷ ngàn vàng chẳng so
Hơn nhau là ở cái duyên
Nhân duyên định đoạt ngồi yên tiền về
Hơn nhau là ở cái đức
Tài năng xảo quyệt đức dày mặc bay
Hơn nhau là ở cái tâm
Sóng xô gió vồ đứng vững hiên ngang
Hơn nhau là ở cái đạo
Tinh tấn tu tập soi đường quang minh!
==> hôm nay 1 âm lịch chúc cho toàn thể cư dân onlne 1 tháng may mắn hp.
See Translation