Kế hoạch 5 năm lần thứ 1

Kế hoạch 5 năm lần thứ 1.
Sau rất nhiều plan cho sân vườn thì cả nhà đã thống nhất được căn bản thiết kế, quan trọng nhất là hội tụ đủ mọi sở thích của cả 5 người trong nhà.
Thế mới biết có được sự đồng thuận chả đơn giản tí nào. 🙂
Giờ bắt đầu lên dần dần, kiến tha lâu đầy tổ, cả nhà lại thích lọ mọ nọ kia tự làm nữa. :p
Vừa nói với chồng là có cái vườn vậy thì làm sao ra khỏi nhà mà đi làm cho được đây 🙂
Mà không làm lấy tiền đâu mà mua cây, haizzzzz