Lâu lắm mới ức chế vãi

Lâu lắm mới ức chế vãi . Tính mig làm ăn rất chuẩn. Đến hẹn là lấy đến hẹn là trả. Túi này hàng oder. Hàng về tuần trc hẹn ck cũng k thấy. Lại hẹn thứ6 về lấy cũng đ” thấy luôn. Giờ sang mẹ thứ 2 tuần mới va cbi hết ngày rồi
Tính mình nóng tính cực kì nhất là KHÔNG CHUẨN. Và xin phép không bao giờ có lần sau luôn. Và từ nay minh sẽ k nhận giữ hàng hay bất kì đơn oder nào khi hàng về quá 3 ngay k lấy.
Nhiều lúc mình nghĩ đ” biết họ là thượg đế là khách hàng hay vật thể gì nữa. Chưa kể nhiều người lúc đặt oder là “lấy t đôi này” ” lấy t túi kia” rất mạnh mẽ và VÂNG hàng về làm câu xanh rờn “cuối tháng t về lấy nhé ” :)))) ma trong khi vừa đầu tháng
Nóng bức nên chóng tức đ” sai đâu ma. Tiện thể đốt vía túi này #230k luôn