LIÊN VẬN

LIÊN VẬN
(Hồng Thanh Quang)
Túng thì phải tính,
Đúng hoài tất sai.
Đã là con trai,
Đừng nên phụ nữ…
Nhất tự vi sư,
Đa sự vô tình.
Tham nơi rắc thính,
Có ngày mắc câu…
Già không ở râu
Giàu nghèo do số.
Ngồi trên vai bố,
Ngã rồi rất đau…
Đã luỵ duyên nhau,
Cúi đầu nghe trách.
Bao năm đèn sách,
Tối vào mắt em…
Con cò ăn đêm,
Ấm lòng đom đóm.
Lửa yêu lỡ nhóm,
Cô đơn đẫm buồn…
Một mình một đường,
Bình thường cũng đủ.
Ta trong giấc ngủ,
Thức cùng ánh đêm…
(8-5-2016)