Link full bài CHUYỆN HẸN HÒ em Én hát cùng Quán Quân Đức Minh

Link full bài CHUYỆN HẸN HÒ em Én hát cùng Quán Quân Đức Minh. Em dẹo và điệu ngất trời luôn . Kakaa
Make up Hồ Thiên Tuấn
Tóc của bé Vũ
Cám ơn Tuấn và team rất nhiều. Trong vòng 10p mà vừa thay đồ, làm tóc. Còn khuyến mãi thêm cái bông cho nó sến nữa nà. Sến lụa luôn . Kakaka