Má nó lần đầu tiên mình gặp thằng grab chảnh lồn mà chảnh k đúng kiểu bảo nó đợi mình xiếu mình kiếm đồ rồi xuống liền nó gọi lại hỏi chị có đi k mình bảo e đang xuống nó nói chị k đi bắt e đợi đây hoài mà nó mới lại chưa đầy 1 phút nữa thứ âm binh ghê k có mày chị cũng bất được xe khác mày dạ ba con từ lầu 3 đi bộ xuống ông cố nội chạy grab mà muốn làm tiên tổ con hã

Má nó lần đầu tiên mình gặp thằng grab chảnh lồn mà chảnh k đúng kiểu bảo nó đợi mình xiếu mình kiếm đồ rồi xuống liền nó gọi lại hỏi chị có đi k mình bảo e đang xuống nó nói chị k đi bắt e đợi đây hoài mà nó mới lại chưa đầy 1 phút nữa thứ âm binh ghê k có mày chị cũng bất được xe khác mày dạ ba con từ lầu 3 đi bộ xuống ông cố nội chạy grab mà muốn làm tiên tổ con hã
Garb đầy chứ đâu phải mình ba chạy đâu mà chảnh chó vậy