Mọi bảng xếp hạng đều là trò chơi của ai đó

Mọi bảng xếp hạng đều là trò chơi của ai đó, nó được bày sẵn giống cờ thế nhưng thêm cái là luật chơi cũng do họ tạo ra.
Đây là kinh nghiệm rút ra sau khi xem các bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc 😀
Năm ngoái mới vào Top 5
http://thanhnien.vn/…/viet-nam-vao-top-5-nuoc-hanh-phuc-nha…
Cũng bảng đó, cách đây 5 năm xếp thứ nhì
http://amp.vnexpress.net/…/nguoi-viet-hanh-phuc-thu-nhi-the…
Năm nay xếp 94 ở một bảng khác
http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-dung-thu-94-t…/436704.vnp
Tất cả là tại… không ai định nghĩa rõ ràng hạnh phúc là gì 😀
Xin chúc mừng nhân ngày quốc tế hạnh phúc 😀