Một ngày đi 10 cây số

Một ngày đi 10 cây số
Buổi sáng đi dạo công viên Golden Gate 2 tiếng rưỡi. Buổi chiều đi dạo làng Đại học San Francisco và siêu thị 1 tiếng rưỡi. Cộng chung ngày hôm nay Loan Hoan đi được 20 ngàn 331 bước, phần mềm đo cự ly di chuyển trong máy iPh tự động tính ngày hôm nay Loan Hoan đi được 13,3 cây số. Riêng tôi cũng đi y như vậy nhưng chỉ cần bước 17 ngàn 466 bước. Thằng “phần mềm” chỉ tính cho tôi đi được 10,1 cây số. Tôi tuy đau khớp nhưng sải bước của tôi vẫn dài 0,75m như anh lính bộ binh năm nào. Tôi đang tiếc cho thời oanh liệt của tôi nay còn đâu, sải chân trên đất Mỹ với đôi chân khập khiểng của kẻ đang đi vào phía bên kia sườn dốc của cuộc đời. Về già sức mòn, não bại mới tiếc cho tuổi thanh xuân đã trôi qua vĩnh viễn. May mà thời trẻ đà cố gắng học hỏi để nay có dịp đi đó đây không đến nỗi thẹn với đời.