Một nông trại nhỏ

Một nông trại nhỏ, nuôi heo gà vịt và vài con chim bồ câu, bên cạnh đó là những luống rau xanh. Những con người ở đó cũng nhăn mặt nhăn trán, cũng chửi bới nhau chí chóe, trong khi mùi hôi thối của phân heo phân gà cứ thoang thoảng quyện ngay bên….
Câu hỏi đặt ra cho các bạn: Bạn sẽ làm gì với người đứng đầu của bạn khi mà ông ta không có đầu óc mở rộng và xung quanh nơi bạn ở toàn mùi xú uế?
1. Bạn sẽ chửi bới ông ta, đòi ông ta phải làm theo ý bạn để bạn lãnh đạo.
2. Cắn răng chịu đựng, chờ đợi như người ta vẫn nói “nín thở qua cầu”
3. Nói xấu về ông ta và các thành viên khác và vẫn phải chịu đựng mùi xú uế quanh mình.
4. Can đảm đứng lên bàn luận, lấy ý kiến chung và cùng nhau làm việc để nông trại nên văn minh, sạch đẹp và lòng người được bình an.
Bạn sẽ thấy tại sao tôi nói dân tộc Việt Nam không phát triển và tại sao người Việt Nam khó hợp tác với nhau!
See Translation