Nếu bạn nghĩ : Mình k thể làm đc

Nếu bạn nghĩ : Mình k thể làm đc. Thì bạn sẽ k làm đc, và chắc chắn k làm đc
Ngược lại, nếu bạn nói: Tôi có thể. Tôi có đủ khả năng. Hay tôi làm đc. Khả năng bạn thành công sẽ rất cao
Tất cả đều cần sự nỗ lực k ngừng nghỉ.
Ngày mai là kết quả của ngày hôm nay.
Vậy nên đừng để lãng phí bất cứ giây phút nào. Thay vì tặc lưỡi rồi nói: Thôi mai làm!!! Thì hãy nhấc mông lên và hành động. Tôi tin , một ngừoi nghị lực như bạn sẽ đạt đc thành công