Nhiều bạn hay hỏi giảm cân có giảm mỡ hay không

Nhiều bạn hay hỏi giảm cân có giảm mỡ hay không???
– thật sự mình k hiểu, giảm cân k giam mỡ chứ giảm cái gì, mình không biết những thuốc khác sao, chứ thuốc mình là giảm mỡ 100%, hình này là mình giảm được 10kg thôi mà đã thay đổi rõ như vậy rồi chỉ 1 tháng thôi nha, không giảm ão giảm nước hay teo cơ nha không hề nha, những bạn nào nói là sợ k giảm dc tay hay bụng thì bảo đảm là CÓ GIẢM NHA vì thuốc của mình là giảm mỡ